จิงโจ้ สัตว์ประจำถิ่นแห่งออสเตรเลีย

จิงโจ้ ดินแดนของออสเตรเลียนั้นประเทศออสเตรเลียจัดว่ามีสัตว์ที่มีความหลากหลายมากที่สุดและ

จิงโจ้ สัตว์อีกสายพันธุ์หนึ่งที่สามารถพบได้จากประเทศนี้ จิงโจ้ เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มี

ลักษณะพิเศษคือเพศเมียจะมีกระเป๋าหน้าท้องสำหรับเป็นหลบภัยของลูกอ่อน จัดอยู่ประเภทสัตว์

ขนาดใหญ่ จิงโจ้ เป็นสัตว์ประจำถิ่นของประเทศออสเตรเลียและมีกระจายอยู่ทั่วทุกพื้นที่ของ

ประเทศสามารถพบได้ในเมืองใหญ่ด้วย จิงโจ้นั้นเป็นสัตว์ที่มีวิวัฒนาการจากสัตว์ประเภทหนูเมื่อ

45 ล้านปีก่อน ซึ่งสัตว์ประเภทหนูดังกล่าวนั้นมีกระเป๋าหน้าท้อง ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ

ต่อมาราว 7 – 8 ล้านปีก่อนนั้นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชื่อว่า วอลลาบี หรือจิงโจ้แคระก็ถือกำเนิดขึ้นมา

บางชนิดสามารถปืนป่ายตามต้นไม้ได้ ต่อมาจิงโจ้ได้วัฒนาการเรื่อยๆมาจนมีหลากหลายสายพันธุ์

ในออสเตรเลียไม่ว่าจะเป็น จิงโจ้แดง, จิงโจ้สีเท้า โดยจิงโจ้แดงเป็นชนิดที่ใหญ่ที่สุด จิงโจ้มีชื่อ

จริงๆว่า แคงการู (Kangaroo) เป็นภาษาพื้นเมืองตะวันตกของประเทศ สำหรับคำว่าจิงโจ้นั้นใน

ภาษาไทยไม่มีชื่อที่มาชัดเจน โดยคำว่า แคงการูนั้นภาษาอะบอริจินแปลว่า ฉันไม่เข้าใจ ต่อมาคำ

ดังกล่าวกลายเป็นชื่อสามัญในภาษาอังกฤษของจิงโจ้ ทั้งนี้คำว่าจิงโจ้นั้นอาจมาจากการกระโดด

ของจิงโจ้เป็นคำแสลงจากภาษาไทยคำว่า ชิงช้า และเรียกผิดเพี้ยนเป็น จิงโจ้ก็เป็นได้ จิงโจ้มี

จิงโจ้

จิงโจ้

 

ลักษณะที่หลากหลายตามชนิดส่วนใหญ่มีความสูงราว 30 – 45 ซม. ตัวโตเต็มวัยมีความสูง 6 ฟุต

หนักราว 1.5 ปอนด์ ลำตัวงอคล้ายตัว L มีอุ้งเท้าหลังที่ใหญ่และมีกำลังมากโดยใช้กระโดดหนีศัตรู

ส่วนอุ้งเท้าหน้าขนาดเล็กกว่าใช้ในการขวักดินหาอาหาร จิงโจ้เป็นสัตว์ที่ค่อนข้างมีความแข็งแรง

มาก นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าจิงโจ้นั้นอาจเป็นสัตว์ที่กลายพันธุ์จากสภาพแวดล้อมของทวีป

ออสเตรเลียซึ่งสัตว์ต้องปรับสภาพตามภูมิอากาศ โดยจิงโจ้เป็นสัตว์ชนิดเดียวที่กระจายพันธุ์และ

ลอาศัยในพื้นที่ของออสเตรเลียเท่านั้น อาหารหลักของจิงโจ้ส่วนใหญ่คือ หญ้า และแมลงบางชนิด

กระเป๋าหน้าท้องของจิงโจ้นั้นมีเฉพาะในเพศเมียเท่านั้นภายในคือเต้านมเพื่อให้ลูกอ่อนดื่มนม

ภายใน โดยจิงโจ้เพศเมียจะตั้งท้องราว 30 – 45 วัน เมื่อตัวอ่อนเกิดลงแม่จะนำลูกอ่อนใส่กระเป๋า

หน้าท้องโดยลูกอ่อนจะอาศัยภายในจนอายุ 1 ปีถึงจะออกจากกระเป๋าหน้าท้องของแม่ จิงโจ้จัดว่า

เป็นสัตว์ประจำชาติของประเทศออสเตรเลียซึ่งเป็นสัญลักษณ์เด่นของประเทศ อีกทั้งยังจัดว่าเป็น

สัตว์คุ้มครองห้ามไม่ให้ใครทำร้ายจิงโจ้ นั่นทำให้จิงโจ้สามารถกระจายสายพันธุ์ไปทั่วออสเตรเลีย

ทั้งจิงโจ้นั้นถือว่าเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างดุร้ายโดยเฉพาะตัวผู้หากเข้าใกล้ถิ่นของจิงโจ้อาจทำให้คนที่

เข้าใกล้ถูกทำร้ายบาดเจ็บได้