งูไทปัน งูพิษที่ร้ายแรงที่สุดติดอันดับโลก

งูไทปัน ของออสเตรเลียนั้นจัดว่ามีงูพิษร้ายแรงที่ติดอันดับต้นของโลกกว่า 12 สายพันธุ์หนึ่งใน

นั้นคือ งูไทปัน งูพิษชนิดนี้จัดว่าเป็นงูพิษที่กระจายตามพื้นที่ทะเลทรายของประเทศออสเตรเลีย

และในแถบปาปัวนิวกินี แต่มีถิ่นกำเนิดที่ออสเตรเลีย งูไทปัน จัดว่าเป็นงูพิษที่ร้ายแรงประเภทงูพิษ

เขี้ยวหน้าและพิษที่ร้ายแรงกว่าพิษของงูเห่าถึง 50 เท่าโดยพิษเพียง 1 มิลลิกรัมสามารถฆ่ามนุษย์

ได้ถึง 100 คน งูไทปันกระจายอยู่ตามพื้นที่ทะเลทรายของประเทศออสเตรเลียอาศัยอยู่ตามซอก

หิน ตัวโตเต็มวัยมีความยาว 2 – 3 เมตร ลักษณะลำตัวเรียวยาวและค่อยข้างเคลื่อนที่ว่องไว ลำตัวมี

ลักษณะมีสีน้ำตาลหรือสีเขียวไหม้ มีจุดดำตามเกล็ด ชื่อของงูไทปันนั้นมาจากแถบกำเนิดเดิมของ

มันคือเกาะไทปันในแถบเอเชีย-โอเชียเนีย ต่อมาได้เข้ามากระจายสายพันธุ์ตามพื้นที่ของ

ออสเตรเลียเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ อาหารของงูไทปันเช่น นกชนิดต่างๆ, หนู,

พอสซัม, จิงโจ้เล็ก หรือแม้แต่งูขนาดเล็กก็เช่นกัน งูไทปันค่อนข้างกระจายพันธุ์อย่างรวดเร็วตัวเมีย

ออกไข่ราว 10 – 15 ฟอง แม้ว่างูชนิดนี้จะกระจายสายพันธุ์มากแต่บางครั้งก็เป็นอาหารของนก

ขนาดใหญ่เช่น เหยียว และนกอินทรีเช่นกัน งูไทปันถูกแบ่งออกเป็น 3 ชนิดย่อย คือ งูไทปัน

ธรรมดา, งูไทปันโพ้นทะเล และงูไทปันกลาง แต่ละชนิดมีพิษที่แตกต่างกันไปแต่สำหรับ งูไทปัน

โพ้นทะเลนั้นจัดว่าเป็นงูที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลก แต่มนุษย์ที่เสียชีวิตเพราะงูไทปันโพ้นทะเล

งูไทปัน

งูไทปัน

ค่อนข้างน้อยเนื่องจากมีนิสัยขี้อายและกลัวคนมักจะหลบหนีเมื่อเจอมนุษย์มากกว่า และงูไทปัน

ธรรมดานั้นจัดว่าเป็นงูพิษที่มีพิษร้ายแรงติดอันดับสามของโลกและเป็นงูที่ค่อนข้างว่องไวกระจาย

สายพันธุ์ตามพื้นที่ทางเหนือของตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ รวมถึงเกาะนิวกินีด้วย สำหรับ

วิวัฒนาการของงูไทปันนั้นนักชีววิทยาเชื่อว่าสภาพที่แห้งแล้งของทะเลทรายนั้นทำให้งูสังหาร

เหยื่อโดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้แรงมากในสภาพอากาศแบบนี้ สำหรับพิษของงูนั้นมีส่วนประกอบของ

สารนิวโรท็อกซิน, โปรตีนโปรโคอะกูเลนท์, สารไมโทซิน ซึ่งเป็นสารพิษที่ทำลายระบบกล้ามเนื้อ

และระบบการแข็งตัวของเลือด ทำให้แผลที่ถูกกัดมีเลือดไหลตลอดเวลา งูไทปันทั้ง 3 ชนิดนั้น

แม้ว่าจะเป็นงูตามธรรมชาติแต่บางครั้งก็สามารถพบเจอได้บ่อยครั้งในถิ่นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ โดย

เฉพาะในแถบชนบทจะสามารถพบได้มากที่สุด ซึ่งมักพบเจอได้ตามส่วนต่างๆของบ้านโดยเฉพาะ

ในช่วงฤดูหนาวนั้นเหล่างูจะเลื้อยเข้ามาเพื่อหาความอบอุ่นในบ้าน นอกจากนี้ยังสามารถพบเจอได้

ในรถยนต์ รองเท้าบูท หรือแม้แต่ในห้องนอนด้วย